Copyright

Alle informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op www.vanoers-schilderwerken.nl en alle onderliggende pagina's aantreft, is beschermd door het auteurs- en databankenrecht. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een hiertoe bevoegd vertegenwoordiger van Van Oers Schilderwerken, of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits:

  • dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik;
  • de documenten niet veranderd worden;
  • de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie;
  • in elke kopie de volgende copyrighttekst aanwezig is: "© Copyright Van Oers Schilderwerken. Alle rechten voorbehouden.";
  • copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd.